Klubbilar | till 1959 |från 1960 till 1969 |från 1970 |bilder från klubbträffar |månadens bil |    
   
Mopar Newsletter

c/o Sofie Palmèr
Hagaberg, Lämmenäs
612 91 FINSPÅNG
e-post sofie.palmer@wnet.se

Mopar Newsletter är WPC Club Sweden Regions medlemstidning som kommer ut med, för närvarande, 3 nummer per år samt en medlemsmatrikel vart annat år (udda år).
Tidningens målsättning är att visa upp klubbens evenemang och även ge medlemmarna möjlighet att visa upp sina bilar.
Mopar Newsletter har även en köp- och säljavdelning där medlemmar fritt får annonsera.

Material och uppslag till detta tas tacksamt emot!

Redaktör:
Sofie Palmér

Företagsannonser:

Helsida: 4-färg, 5 nummer (helår) 3 500:-, enkelnummer 1 000:-
Halvsida: 4-färg, 5 nummer (helår) 2 000:-, enkelnummer 500:-

OBS! Företag ägda av medlemmar erhåller rabatt.

Annonsbokning/ Företag:
WPC CLUB SWEDEN REGION
c/o Sofie Palmèr
Hagaberg, Lämmenäs
612 91 Finspång
e-post sofie.palmer@wnet.se

Oktobernumret 2014

   
   

Vi har haft besökande sen 01.jan 2007

Senast uppdaterat 13. desember 2018

   
   
modeller till 1959 modeller från 1960 till 1969 modeller från 1970