Klubbilar | till 1959 |från 1960 till 1969 |från 1970 |bilder från klubbträffar |månadens bil |    
   


Mopar Newsletter

c/o Sofie Palmèr
Hagaberg, Lämmenäs
612 91 FINSPÅNG
e-post sofie.palmer@wnet.se

Mopar Newsletter är WPC Club Sweden Regions medlemstidning som kommer ut med 5 nummer per år samt en medlemsmatrikel.
Tidningens målsättning är att visa upp klubbens evenemang och även ge medlemmarna möjlighet att visa upp sina bilar.
Mopar Newsletter har även en köp- och säljavdelning där medlemmar fritt får annonsera.

Material och uppslag till detta tas tacksamt emot!

Redaktör:
Sofie Palmér

Företagsannonser:

Helsida: 4-färg, 5 nummer (helår) 3 500:-, enkelnummer 1 000:-
Halvsida: 4-färg, 5 nummer (helår) 2 000:-, enkelnummer 500:-

OBS! Företag ägda av medlemmar erhåller rabatt.

Annonsbokning/ Företag:
WPC CLUB SWEDEN REGION
c/o Sofie Palmèr
Hagaberg, Lämmenäs
612 91 Finspång
e-post sofie.palmer@wnet.se

Oktobernumret 2014

   
   

Vi har haft besökande sen 01.jan 2007

Senast uppdaterat 8. februar 2018

   
   
modeller till 1959 modeller från 1960 till 1969 modeller från 1970